23 юли 2012 г.

Програма Достъп до Информация бе домакин на учебно посещение на делегация от Украйна, което се проведе в периода от 16 до 20 юли 2012 г.

 

Целта на посещението бе представители на държавни органи и неправителствени организации от Украйна да се запознаят с българския опит по прилагането на Закона за достъп до обществена информация.

В рамките на три дни от учебното посещение, делегацията бе запозната с историята на приемането на законодателството за достъп до информация в България и ролята на Програма Достъп до Информация. Бе представен опита на ПДИ в наблюдението на прилагането на закона и застъпничеството за по-добри практики. В рамките на обучението делегацията посети Държавната комисия по сигурност на информацията, Народното събрание, Комисията по досиетата и Министерски съвет. Членовете на Комисията за защита на личните данни представиха своята практика.

 

Посещението бе подкрепено от Съвета на Европа и финансирано от Европейския съюз.

 

Повече информация за учебното посещение четете в Информационния бюлетин на ПДИ, Брой 7(103), 2012 г.