19 септември 2007 г.

В подкрепа на инициативата, подета от граждански организации, представителят за свобода на медиите в Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) изрази тревога, че настоящият проект на Конвенцията за достъп до официални документи, която Групата експерти по достъп до документи към Съвета на Европа изготвя, съдържа „сериозни пропуски”.

 

В официално изявление до Съвета на Европа от 11 септември 2007 г., от Офиса за свобода на медиите на ОССЕ подчертават нуждата от защита на правото на достъп до информация и изразяват притеснение, че проектът на бъдещия договор не е съобразен с международните стандарти за правото на информация – стандарти, които ОССЕ е възприела в сравнителното проучване, представено на 3 май 2007 г. (Международният ден на свобода на пресата). Проект на Конвенцията за достъп до официални документи на английски и френски език четете тук. (135Kb Doc file).