24 януари 2003 г.

На 23 и 24 януари 2003 г. Гергана Жулева, Александър Кашъмов и Николай Мареков взеха участие в работна среща в Белград. На нея бяха обсъдени текстовете на два законопроекта за достъп до обществена информация в Сърбия. Опитът на Програма Достъп до Информация в прилагане на законодателството в областта на достъпа до информация, провеждането на застъпнически кампании представиха Гергана Жулева и Александър Кашъмов. Електронната база с данни на случаи на отказ на информация на ПДИ представи Николай Мареков. Срещата бе организирана от Центъра за политически науки и Център за проучвания и алтернативи - Белград.