18 февруари 2016 г.
Study Visit CCCПредставители на Център за граждански комуникации, Македония в офиса на ПДИ

На 16-18 февруари 2016 Програма Достъп до Информация проведе двудневно обучение с представители на Център за граждански комуникации, Македония на тема „Оценка на активната прозрачност на публичните институции“. Екипът на ПДИ запозна гостите от Македония с историята и прилагането на Закона за достъп до обществена информация в България; с методологията и резултатите от одита на ПДИ на институционалните интернет страници и рейтинга на активната прозрачност; с дейността на координаторската мрежа от журналисти в областните градове и с кампаниите на ПДИ за повишаване познаването на правото на достъп до информация.