21 юни 2016 г.

Изпълнителният директор на ПДИ Гергана Жулева и ръководителят на правния екип Александър Кашъмов бяха лектори в две еднодневни обучения за служители от администрацията на Министерство на вътрешните работи и на Министерство на правосъдието.

 

25 служители от различни дирекции на МВР взеха участие в проведеното в София на 9 юни 2016 обучение. Министерство на правосъдието организира обучение за 40 свои служители от различни дирекции на 16 юни 2016 в Благоевград. 

 

По време на обученията експертите на ПДИ представиха Закона за достъп до обществена информация с фокус върху измененията, влезли в сила на 12 януари 2016 – основни принципи; процедури по разглеждане на заявления; съдебна практика; задължения за активно публикуване; ограниченията на достъпа до обществена информация и теста за вреда и баланс на интереси при преценка за предоставяне на достъп до информация.

 

От началото на 2016 експертите на ПДИ проведоха няколко обучения за представяне на задълженията, процедурите и натрупаната практика по прилагането на ЗДОИ – по покана на Агенция за държавна финансова инспекция, на фирма РААБЕ БЪЛГАРИЯ ООД за директори на училища и детски градини, на Държавен фонд „Земеделие“.

 

Екип на ПДИ пътува и за провеждането на семинари и работни срещи в рамките на Информационни дни "Достъп до информация" в градовете Смолян (13 май 2016), Стара Загора (18 май 2016), Ямбол (14 юни 2016) и Сливен (15 юни 2016). Информационните дни са в рамките на проект "Граждански център в подкрепа на прозрачността в обществения живот", подкрепен с грант от Фондация "Америка за България".