21 юни 2002 г.

На 21 юни 2002 година в зала "Конферентна" на гранд хотел "България", гр. Бургас се проведе семинар на тема "Прилагане на Закона за достъп до обществена информация". Форумът бе организиран от Фондация "Програма Достъп до Информация" и Американска асоциация на юристите Правна инициатива за Централна и Източна Европа (ABA CEELI). Лектори на обучението бяха Кийт Томас, (ABA CEELI), д-р Гергана Жулева, адвокат Александър Кашъмов и Фани Давидова (ПДИ).

 

 


Светозара Петкова, Киит Томас, д-р Гергана Жулева, Александър Кашъмов и
Фани Давидова п
о време на семинара


В семинара взеха участие 60 служители, упълномощени по ЗДОИ, отговарящи за връзките с обществеността, общински и областни служители от Бургас, Сливен и Ямбол. В залата бяха представители и от институциите РДВР, РЗОК, ИО на МОН, БТ, РИОСВ, ТДД, ХЕИ от областните градове и журналисти от местни и кореспонденти на централни медии.

 

Кийт Томас говори пред администраторите за Американския закон за свобода на информацията. Акцент в изказването на адвокат Александър Кашъмов бяха проблемите, свързани с прилагането на Закона за достъп до обществена информация. Фани Давидова сподели за опита на Програма Достъп до Информация и практиките, които организацията има при събирането, коментирането и анализирането на постъпилите в ПДИ случаи на отказ на информация от страната. В залата бяха дискутирани хипотетични казуси, представени от екипа на ПДИ и г-н Томас. 

 

Интерес сред участниците предизвикаха резултатите от проучването, извършено от Програма Достъп до Информация на тема "Изпълнение на задълженията на органите на изпълнителната власт по ЗДОИ", което представи д-р Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ.

 


Моменти от семинара


Темата и работата на семинара бяха отразени в местни печатни и електронни издания.

 

Семинарът в Бургас бе шестият след тези в Пловдив, Велико Търново, Монтана, Русе и Варна, организиран в рамките на проект "Обучение на администрацията по прилагане на ЗДОИ", реализиран в партньорство с ABA CEELI и с финансовата подкрепа на Американската агенция за международно развитие (USAID).