16 юни 2006 г.

На 15 и 16 юни 2006 г. в Слънчев бряг Програма Достъп до Информация проведе обучение за служители от централната администрация на тема „Свобода на информацията“.

 

Експерти от ПДИ представиха стандартите в областта на свободата на информация, българския Закон за достъп до обществена информация и ограничения на правото на информация, предвидени в други закони като Закона за защита на личните данни, Закона за защита на класифицираната информация и Закона за защита на конкуренцията. Представители на VVMZ East European Investment Services B.V. Холандия запознаха участниците със законите за достъп до информация и практиките по прилагането им в Холандия и Словакия.

 

VVMZ e партньор на ПДИ в изпълнението на проект “Прилагане на Закона за свобода на информацията”, финансиран по програма МАТРА на Министерството на външните работи на Холандия.

 

В обучението взеха участие служители от Областните администрации в Ловеч, Варна, Габрово, Благоевград, Велико Търново, Бургас; от регионалните инспекторати по околната среда и водите в Плевен, Хасково, Бургас; от регионалните дирекции за Социално подпомагане – гр. Долни Чифлик и област Варна; от Държавната комисия по сигурността на информацията; от агенция по кадастъра; и от община Айтос. Участниците бяха поканени да изпращат номинации за предстоящата церемония по случай 28 септември - Деня на правото да знам.

Обучението бе организирано съвместно с Института по публична администрация и европейска интеграция.