21 май 2004 г.

На 20 и 21 май 2004 г. Програма Достъп до Информация организира обучение за служители от централната администрация на тема "Свобода на информацията". То се проведе в хотел "Шипка", София и в него взеха участие 28 представители от централната администрация. Обучението се проведе със съдействието на Института за публична администрация и европейска интеграция.

 


Учасниците по време на обучението

Целта на форума бе да запознае администраторите с основните принципи на законодателството, свързано с достъпа до информация. Екипът на ПДИ - Гергана Жулева, Александър Кашъмов, Фани Давидова, Николай Мареков представи българския Закон за достъп до обществена информация пред участниците, а холандския и словашкия закони за достъп до информация бяха представени от Лоуренс де Ман - директор на VVMZ East European Investment Services B.V. и Брано Органик - VVMZ East European Investment Services B.V.. По време на дебатите бяха разисквани възможните изключения на достъпа до информация и решавани казуси по ограниченията на правото на достъп до информация. Задължените да предоставят информация субекти и процедура по предоставянето и бяха другите теми, включени в обучението. 

 

Юридическият екип на ПДИ представи и водени съдебни дела за защита правото на достъп до обществена информация.

 

В работната среща взеха участие служители от Министерството на правосъдието, Министерството на здравеопазването, Министерството на финансите, Министерството на енергетиката и енергийните ресурси, Министерството на образованието и науката, Министерството на отбраната, както и представители на Държавната агенция "Гражданска защита", Дирекцията за национален строителен контрол, Национално управление на горите, Национален статистически институт, Главно управление на архивите към МС, Агенцията по заетостта, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол, Агенцията за малки и средни предприятия.

 


Учасниците по време на обучението


Обучението се реализира в рамките на проект "Прилагане на Закона за свобода на информацията " на Програма Достъп до Информация и VVMZ East European Investment Services B.V. в сътрудничество с ИПАЕИ по Програма МАТРА на Министерството на външните работи на Холандия.