15 февруари 2002 г.

На 14 и 15 февруари Програма Достъп до Информация (ПДИ) проведе "Работна среща - обучение на администрацията по прилагането на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ)." В срещата взеха участие 82 представители на централната администрация както и служители от местните органи на изпълнителната власт от градовете Кюстендил, Благоевград и Перник.

 

Целта бе да се очертаят практически проблеми в процеса на прилагане на ЗДОИ, да се потърсят възможни подходи за тяхното разрешаване с помощта на наши и международни експерти от страни с по-развита практика по прилагането на подобно законодателство. Специално за обучението в България пристигнаха Лукас Кларк, експерт към Ирландското правителство, координатор на мрежа свобода на информацията, Иван Секели от Архив на Отворено Общество, Будапеща, Унгария и Сара Бюкенън от ARTICLE 19 (Международен център за борба с цензурата), Великобритания. В зала "Адакта" на хотел "Рила" бе и Кийт Томас, от Американската асоциация на юристите Правна инициатива за Централна и Източна Европа (ABA CEELI, България).

 

Срещата бе открита от изпълнителния директор на Програма Достъп до Информация д-р Гергана Жулева, която представи участниците. Сара Бюкенън запозна присъстващите с дейността на Международен център за борба с цензурата (ARTICLE 19) и с целите на европейския проект Практически достъп до Демокрация в страните от Централна и Източна Европа, по чиято програма бе осъществена работната среща. Общо 5 са партньорските организации от Албания, България, Румъния, Черна гора, Хърватска, които работят по него. От България това е Програма Достъп до Информация. Проектът се финансира от Европейската Комисия.

 

Кратък преглед на законодателството за свобода на информацията в Унгария и Ирландия направиха Иван Секели, и Лукас Кларк, а Американския закон за свобода на информацията бе представен от Киит Томас.

 

За българския Закон за достъп до обществена информация говори адвокат Александър Кашъмов от Програма Достъп до Информация.

Д-р Гергана Жулева,(ПДИ) представи резултатите от реализираното през месец октомври 2001 година от ПДИ проучване на тема "Изпълнение на задълженията на органите на изпълнителната власт по ЗДОИ". Тя очерта основните изводи от него както и направените от анкетираните предложения за подобряване на дейностите по прилагането на ЗДОИ.

 

За съществуващите нагласи при търсенето и предоставянето на информация говори Фани Давидова от ПДИ. Тя направи и кратък коментар на постъпилите във фондацията случаи на отказ на достъп до информация през 2001 година.

 


 

След теоретичната част участниците в обучението споделиха своя практически опит при прилагането на ЗДОИ. Определящо бе мнението, че обучение по прилагането на ЗДОИ и Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД) с тях не е провеждано, ако се изключат обучителните семинари, организирани от ПДИ. В хода на обсъждането на практическите проблеми служителите от администрацията изтъкнаха основни притеснения и проблеми, свързани с прилагането на двата закона. Бяха коментирани и въпросите около броя на получените досега заявления за информация, както и "проблематичните" области в прилагането на закона.

 

Съществен за участниците се оказа 14 дневния срок, в който администрацията трябва да отговори на търсещия информация дали ще отговори или не на неговото заявление. Според тях този срок е изключително кратък, когато става въпрос за достъп до значителен брой документи, някои от които биха могли да съдържат информация за трети лица или до които може да бъде разрешен частичен достъп.

Екипът на ПДИ представи и конкретни съдебни дела по ЗДОИ от своята практика, при които е отказан достъп до информация, водени със съдействието на адвоката на фондацията Александър Кашъмов. 


Работната среща бе закрита от изпълнителния директор на ПДИ д-р Гергана Жулева.