18 юни 2004 г.

Обучение на тема "Свобода на информацията" проведе на 16, 17 и 18.06.2004 г. екипът на Програма Достъп до Информация. То бе за обучители, които да обучават граждани, неправителствени организации, държавна администрация и журналисти в прилагането на законодателството за свобода на информация. В тридневното обучение взеха участие представители на пет неправителствени организации - Регионално сдружение "Обществен барометър", гр. Сливен; Регионален фонд "ИГА", гр. Пазарджик; Младежки образователен център "Диалог", гр. Силистра; Сдружение "Дружество за регионални инициативи и местно самоуправление", гр. Видин; Сдружение "Европейски пространства 21", гр. Русе.

 

Това бе втората среща на бъдещите обучители в рамките на проект "Прилагане на Закона за свобода на информацията", финансиран от Програма МАТРА на холандското министерство на външните работи. 


Фани Давидова, Дарина Палова, Кирил Терзийски и Александър Кашъмов представиха пред тях новите моменти в практиката и законодателството на достъпа до информация след първата среща през месец март 2004 г.

 


Моменти от обучението


Участниците в обучението показаха усвоеното от тях по време на първия обучителен модул и представиха знанията си по темите:

 

• Основни принципи на свободата на информация
• Основни принципи на ограничаването на свободата на информация
• Решаване на казуси свързани с ограничаването на достъпа до информация
• Закон за достъп до обществената информация
• Закон за защита на личните данни
• Закон за защита на класифицираната информация
• Практикуване на законодателството, свързано с достъпа до информация

 

В края на обучението участниците обобщиха постигнатото в проведеното обучение и отбелязаха неясните моменти и въпроси по отделните теми.

 

Третото обучение за обучители ще се проведе през есента на тази година.

 

То се организира в рамките на проект "Прилагане на Закона за свобода на информацията", финансиран от Програма МАТРА на холандското министерство на външните работи.