23 март 2007 г.

Представителят за свобода на медиите в Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа подтиква България да осъди нападателите на журналисти и предупреждава за промените в Закона за информация


Виена, 23 март 2007 г. – Миклош Харащи, представителят на ОССЕ, отговарящ за свободата на медиите, изрази тревога относно нападението на представители на партия Атака върху журналисти от “24 Часа” и “168 Часа”.

 

Той също така предупреди властите за рестриктивните проектопредложения за изменение на Закона за достъп до информация.

 

“Ангажиментът на ОССЕ да осигурява безопасна работна среда за журналисти изисква тези, които заплашват или обиждат работещите в медиите да бъдат подведени под отговорност независимо от техните обществени функции”, пише Харащи в писмо, адресирано до говорителя на българския Парламент и до главния прокурор на България.

 

“Намирам за тревожно, че към лидерите на “Атака”, които влязоха в помещенията на двете редакции и заплашиха журналистите се отнасят като към обикновени свидетели и не са обвинени”.

 

Представителят на ОССЕ също така критикува проектопредложението за изменение на Закона за достъп до обществена информация, представен от членове на три парламентарни групи на 28 февруари т.г.

 

“Предложените промени ще ограничат общественото право на достъп до информация, излагайки на опасност десетгодишните усилия на гражданското общество и Правителството, чиято цел беше да укрепи свободата на информация в България,” каза още Харащи.

 

Предложението ще задължи заявителите да доказват законов интерес при търсене на информация, ще удължи срока за предоставяне на отговор и ще увеличи таксите за заявленията.

 

Харащи подчерта своята увереност, че добре организираната медийна общност и Пармаентът на България ще отхвърлят проектопредложението.

 

Контакти:
Служба на ОССЕ, представител за Свобода на медиите
Виена
Австрия
Тел.: +43 1 512 21 450