22 октомври 2019 г.
Ден на правото да знам 2019
Основателите на Международната мрежа на застъпниците за свобода на информацията -  28.09.2002, България
Снимка: Access Info Europe

На 15 октомври 2019 Общото събрание на ООН прие Резолюция, с която прокламира 28 септември за Международен ден на всеобщия достъп до информация ( Резолюция L.1).

 

Подобна резолюция е голямо постижение за застъпниците за свобода на информацията по цял свят.

 

На 28 септември 2002 на международна конференция в София бе създадена Международната мрежа на застъпниците за свобода на информацията, на която Програма Достъп до Информация е основател и активен член. С цел утвърждаването и популяризирането на стандартите в областта на свободата на информация членовете на мрежата решиха да отбелязват 28 септември като Международен ден на правото да знам.

 

През изминалите 17 години глобалното движение за свобода на информацията се разви, постигнати бяха редица успехи, а Денят на правото да знам се превърна във важна част от застъпническата кампания за свобода на информацията на национално, регионално и международно ниво.

 

Отбелязван от десетки организации и активисти по света, 28 септември бе признат от много правителства и комисари по информацията.

През октомври 2015 ЮНЕСКО обяви 28 септември за Международен ден на всеобщия достъп до информация.

 

Достъпът до информация също е част от целите за устойчиво развитие, като е един от индикаторите по Цел 16, която е насочена към насърчаване на  мирните и приобщаващи общества, осигуряване на достъп до правосъдие за всички и изграждане на ефективни, отговорни и приобщаващи институции на всички нива.

 

Достъпът до информация е един от стълбовете и на Глобалната инициатива „Партньорство за открито управление“, към която България се присъедини от самото й начало през 2011 г.

 

Прес съобщение относно Резолюцията на Общото събрание на ООН ( на английски език): https://www.un.org/press/en/2019/ga12201.doc.htm

 

Пълен текст на Резолюцията от 15 октомври 2019 (на английски език): https://www.access-info.org/wp-content/uploads/A_74_L.1_E-International-Day-for-Access-to-Information.pdf