19 март 2013 г.

Решенията на Върховния административен съд са систематизирани и лесни за търсене. Сайтът http://zdoi.gkzj.org/ съдържа 1327 решения и определения на Върховния административен съд (ВАС) по дела по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). Собствената търсачка на сайта позволява търсене по ключови думи във всеки документ, но и ги прави „видими” за търсачките на Google. Информацията на сайта се актуализира ежедневно.

 

Целта на сайта е да подпомогне граждани, НПО и журналисти в активното упражняване на правото на достъп до информация при търсене на защитата му в съда.

 

„За писането на жалба не е без значение познаването на съдебната практика. Понеже винаги, когато ми се е налагало да подготвям жалба по ЗДОИ съм имал проблем с търсачката на ВАС, написах малка програмка, която сваля всички съдебни актове по ЗДОИ от сайта на ВАС, подрежда ги в низходящ ред и ги прави достъпни за търсене”, споделя създателят на сайта инж. Георги Сербезов от СНЦ Граждански контрол - защита на животните.

 

Повече за структурата и съдържанието на сайта: http://zdoi.gkzj.org/.

 

ПДИ удостои инж. Георги Сербезов с почетна Грамота на церемонията за Деня на правото да знам през 2011 г. за активното и последователно търсене на информация от Община Пловдив и други институции, свързана с усвояването и разходването на публични средства от общината и общински предприятия. Той води и печели сам съдебни дела срещу откази на администрацията да му предостави информация.