28 май 2008 г.

На 28 май 2008 г. в Народното събрание бе внесен законопроект за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ от група народни представители от СДС. Той отразява необходими изменения в закона, формулирани от Програма Достъп до Информация (ПДИ) през 2007 и 2008 г.

Текстовете на законопроекта бяха приети от две парламентарни комисии. Предстои обсъждане във водещата Комисия по гражданско общество и медии. Още информация ...