23 януари 2008 г.

На 23 януари 2008 г. на пресконференция Сметната палата обяви резултатите от проверките за достоверността на фактите в годишните декларации, подадени през 2007 г., от лицата, заемащи висши държавни длъжности. Грешки и разминавания са установени в 195 от подадените декларации. Списъкът с имената на лицата, за които проверката е приключила със заключение за несъответствие е достъпен на страницата на Сметната палата.

 

ПДИ припомня, че Сметната палата бе удостоена с почетна грамота в категорията „Най-добра уеб-страница на организация, от гледна точка на Закона за достъп до обществена информация” на церемонията по повод Международния ден на правото да знам на 28 септември 2007 г.