07 май 2007 г.

На 21.05.2007 г. ПДИ внесе отворено писмо до Народното събрание на Република България. Писмото е подписано от 68 организации и лица, членове на Международната мрежа на застъпниците за свобода на информацията (http://www.foiadvocates.net), и изразява тяхната тревога от предложените поправки в българския Закон за достъп до обществена информация, приети на първо четене от Народното събраниe. Ако бъдат приети, тези поправки ще влошат сериозно действащия режим на достъп до информация в България и ще нарушат установените европейски стандарти в областта, както и член 41 от Българска конституция, която гарантира правото на информация.

 

Четете пълен текст на писмото и история на предложените промени в ЗДОИ.