28 декември 2009 г.

На 02.12.2009 г. ПДИ изпрати писмо до председателя на Съвета за административна реформа към Министерски съвет, г-н Симеон Дянков. С писмото, д-р Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ, пита дали е определено звено, което да поеме функциите на министъра на държавната администрация и административната реформа, след закриването на МДААР, свързани с изготвянето на отчети за изпълнението на Закона за достъп до обществена информация. Тези отчети се публикуваха в годишните доклади „Състоянието на администрацията”, изготвяни от закритото министерство. ПДИ призова и за съответни промени на ЗДОИ в тази му част.


В отговора си от 22.12.2009 г. министър Дянков увери, че състоянието на достъпа до информация ще продължи да бъде част от докладите за състоянието на администрацията, а събирането и обобщаването на данните са възложени на дирекция „Държавна администрация” в Министерски съвет. Работи се и по нормативна промяна.