04 октомври 2008 г.

На 3 октомври Парламентарната асамблея на Съвета на Европа прие единодушно резолюция, с която изрази опасение, че първият договор в света, който ще гарантира обществения достъп до информация, има съществени слабости. Становището на ПАСЕ идентифицира следните проблеми в текста на бъдещата Конвенция: липса на обща гаранция за правото на достъп като принцип; липса на задължителен срок за отговор на заявленията; тясно определение за „обществени институции”; липса на гаранция за правото на заявителите да обжалват пред независим орган; право на държавите да изразяват резерви по всяка разпоредба от Конвенцията, което би довело до нарушаване на баланса между различните индивидуални интереси, необходими за упражняването на правото на достъп до информация на практика.

 

С резолюцията членовете на ПАСЕ подкрепиха напълно становището по текста на бъдещата Конвенция за достъп до официални документи, изготвено от г-н Клаас Де Врис от Комисията по правни въпроси и човешки права към ПАСЕ. Резолюцията на ПАСЕ ще бъде представена пред Комитета на министрите към Съвета на Европа - органът, упълномощен да приеме текста на бъдещата Конвенция за достъп до документи или да го върне на работната група към Координационния комитет по правата на човека на Съвета на Европа.

 

Становището отразява напълно препоръките на граждански организации от цял свят, които в продължение на две години предупреждаваха за слабостите в текста на бъдещата конвенция. Прессъобщение на наблюдаващите граждански организации. 


Повече за кампанията: http://www.aip-bg.org/documents/coe_convention_aod.htm.