07 май 2007 г.

Народният представител Иван Сотиров внесе изготвени от ПДИ предложения за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация, които целят доброто транспониране на Директива 2003/98/ЕС. Предложените изменения въвеждат по-ясни задължения за активно публикуване на обществена информация, включително в Интернет, назначаване на служители, които да отговарят за изпълнението на закона и въвеждането на по-ефективни процедури за контрол.

Текст на предложенията