19 февруари 2009 г.

На 19 февруари 2009 г. Народното събрание прие разумни текстове на чл. 251 от Закона за електронните съобщения, а именно: 


- данните се събират само за целите на тежки и компютърни престъпления;
- за 12 месеца срок; компетентните органи не могат да решават да запазят данните /вместо унищожаване/;
- данните могат да се използват само по реда и при условията на ЗСРС и НПК.

 

Становището на ПДИ, внесено в НС на 02.02.2009 г. относно текстовете за изменение и допълнение на ЗЕС.


Предложения на Комисията по транспорт и съобщения.