20 септември 2009 г.

За да бъде празникът истински и за да достигне посланието на застъпниците за свобода на информация до още по-голяма аудитория, в Канада създадоха специална страница, на която да се публикува музика, с която се популяризира правото на информация. Може да чуете качените досега песни на адрес: www.opengovernmentrecords.net.