14 април 2008 г.

Среща с журналисти във Враца, 4 април 2008 г. В началото на април 2008 г. ПДИ проведе поредица от 6 срещи-дискусии за ръководните екипи, младите журналисти и собствениците на местни медии на тема Местните медии и свободата на информация в България.


Дискусиите се проведоха в периода 01 - 09 април, съответно във Видин, Монтана, Враца, Перник, Кюстендил и Благоевград. Целта на срещите е да се запознаят практикуващите журналисти с възможностите, които предоставя Закона за достъп до обществена информация, както за постигане целите на разследващата журналистика, така и за ежедневната работа при подготовка на публикации или репортажи. Лектори бяха холандският експерт г-н Роже Флюгелс и г-н Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на ПДИ. Те представиха конкретни примери, в които български и холандски журналисти успешно използват закона за достъп до информация, за да разкрият нередности, да постигнат по-голяма прозрачност в работата на институциите, да подготвят публикации или дори книги. Бяха обсъдени тактики за по-голяма успеваемост в получаването на информация при подаване на заявление. ПДИ представи документален филм с пет казуса на журналисти, успешно използвали Закона за достъп до обществена информация. 

 

Срещите се провеждат в рамките на проект Местните медии и свободата на информация в България, осъществяван от The Management&Media Academy/Free Voice и Програма Достъп до Информация” с финансовата подкрепа на Програма МАТРА на Министерството на Външните работи на Холандия.