28 май 2000 г.

На срещата присъстваха представители на служба "Пресцентър и връзки с обществеността" към МВР на Република България, представители на съответните служби към МВР на Република Македония и Министерство на обществения ред на Албания, както и представители на медиите, отразяващи работата на органите на полицията в трите страни. Общият брой на участниците беше 60. Основна цел на работната среща бе да се изработят ръководни принципи за взаимоотношенията полиция - медии по повод предоставяне на информация и препоръки към журналистите в същата връзка.

 

На първия ден от срещата бяха представени накратко предложенията за ръководни принципи. Беше разгледан примерен казус, по който всяка от общо четирите работни групи трябваше да изготви свое становище, подкрепено с аргументи. Аргументите се разглеждаха от жури, съставено от участници от всички присъстващо страни - преимуществено юристи.

 

Вторият ден бе посветен на презенцията на престъпността и законовите ограничения на правото на достъп до информация, дискутирани по работни групи. Особено внимание бе отделено на защитата на правата на личността (неприкосновеност на личния живот, лични данни, презумпцията за невиновност) и следствената тайна.

 

Дискутираха се и държавната и служебна тайна. В събота участниците организираха нагледно пресконференция по примерен казус. На 28 май участниците постигнаха съгласие относно съдържанието на Ръководни принципи за взаимоотношенията полиция - медии и Препоръки към журналистите, които се очаква да бъдат спазвани като общоприет стандарт в региона.

 

Първата работна среща по проекта се проведе в София на 22 февруари 2000 г. Среща в Тирана се проведе на 21 март.