09 март 2002 г.

На 8 и 9 март 2002 г. в Будапеща, Унгария - се проведе международна работна среща на тема "Комуникацията между Правителствата и Гражданите". Организатор на форума бе Институт "Отворено общество" - Будапеща. Участници в срещата бяха представители от страни от Централна и Източна Европа и Централна Азия. Представителят на Програма Достъп до Информация Александър Кашъмов бе лектор в панела, посветен на достъпа до информация. Двудневната среща завърши с приемането на проект за стратегия на информационна програма на Институт "Отворено Общество" - Будапеща.