04 март 2008 г.
Участниците в конференцията в Атланта

На 27-29 февруари 2008 г., в Атланта, Джорджия, се проведе Международна конференция на тема „Правото на обществена информация”. Форумът бе организиран от Картър център (The Carter Center). Представители на правителства, медии, неправителствени организации, академични среди, частния сектор обсъдиха успехите и придобития опит от изминалото десетилетие, както и новите предизвикателства пред достъпа до информация.

 

Д-р Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ, представи българският опит в областта на достъпа до информация. Участниците се обединиха около основни принципи в областта и очертаха план за действие за развитието на достъпа до информация в приетата Декларация от Атланта и План за действие за развитие на правото на достъп до информация. Изказвания и презентации на участниците може да видите или изтеглите от страницата на the Carter Center. 


Снимки от конференцията може да видите на адрес: http://www.photoshow.com/watch/pI6gQ5Nn.