15 ноември 2016 г.

На 15 ноември 2016, ПДИ проведе конференция „Достъпът до информация – предизвикателства след промените в законодателството. Опитът на САЩ и България“ в рамките на едноседмична лекторска програма за свобода на информацията, подкрепена от Посолството на САЩ в България. Конференцията се проведе в Гранд Хотел София,

 

Участие в конференцията взеха ръководители и служители от различни структури на изпълнителната власт – министерства, агенции, комисии, които отговарят за предоставянето на достъп до обществена информация.

 

Гост - лектор на конференцията бе адвокат Кевин Голдбърг, американски експерт с над 20-годишен опит като правен съветник по въпросите на свободата на информация и свободата на изразяване, авторското право и търговските марки.

 

Изпълнителният директор на ПДИ Гергана Жулева и ръководителят на правния екип на ПДИ Александър Кашъмов също бяха лектори в конференцията.

 

Първата сесия на еднодневната конференция бе посветена на приемането и измененията на американския и българския закон за достъп до информация, а втората - на проблемите с прилагането.

 

Подробности от проведената конференция четете в месечния информационен бюлетин на ПДИ за ноември 2016: http://www.aip-bg.org/publications/Бюлетин/Лекторска_програма_за_свобода_на_информацията/104392/1000619985/.

 

Интервю с адвокат Кевин Голдбърг четете в същия брой на бюлетина: Кевин Голдбърг: Подбираме случаи, в които не само ще получим информация, но съдебното решение би довело до промяна в закона.

 

В рамките на едноседмичната лекторска програма за свобода на информацията, която се проведе в период 14-18 ноември 2016, адвокат Кевин Голдбърг обсъди с членове на Комисията по журналистическа етика конкретни казуси от практиката в България и САЩ, срещна се с Милена Недева от Министерския съвет по отношение на глобалната инициатива „Партньорство за открито управление“ и участието на България в нея, даде интервюта на журналисти от национални медии и изнесе лекция пред студенти по журналистика и ПР от Нов български университет.