03 декември 2010 г.

Изпълнителният директор на ПДИ д-р Гергана Жулева и Фани Давидова, юрист в правния екип на ПДИ, участваха в Кръгла маса на тема "Предстоящите промени в уредбата на търговската регистрация в светлината на Проекта за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър", проведена на 3 декември 2010 г. Дискусията бе организирана от Министерство на правосъдието, Съюзът на юристие в България и "Апис България" ООД.

 

Бе направен преглед на постъпилите становища, коментари и въпроси, свързани с: проблемите на регистърното производство и сроковете за пререгистрация, прекратяване и ликвидация на търговците; и публичният достъп до Търговския регистър и защитата на личните данни.

 

В дискусията взеха участие адвокати, юрисконсулти и съдии.

 

Д-р Гергана Жулева представи критичното становище на ПДИ относно предложените изменения в Закона за търговския регистър по отношение на публичния достъп до него.