09 юни 2010 г.

Програма Достъп до Информация (ПДИ) участва в кръгла маса „Необходими законодателни промени за подобряване на работата на Търговския регистър”, която се проведена 8 юни 2010 г. в Народното събрание. Организатори на форума бяха парламентарните комисии по правни въпроси и по икономическа политика, енергетика и туризъм съвместно с Американската търговска камара.

Обект на дискусия бяха предлаганите промени в Закона за търговския регистър. Всички участници се обединиха около становището, че въвеждането на единен електронен търговски регистър е повишилo прозрачността и сигурността в търговските отношения и значително е подобрил инвестиционния климат в България.
Вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков отбеляза, че регистрацията на бизнеса е и борба със сивия сектор, защото, ако регистърът не е добър, се създава възможност за злоупотреби. Владимир Пенков, съдружник в адвокатско дружество „Пенков. Марков и партньори” представи изготвените от тях промени.

Предвижда се „контролиран достъп” до документите от определен кръг от хора (МВР, нотариуси, адвокати и др.). Освен това достъпът ще се осъществява само с индивидуален код, за да е ясно кой е правил справки, с мотиви ,че трябва да са защитени личните данни на търговците. Фани Давидова, юрист в ПДИ възрази, че чувствителна информация като здравно състояние, етнически произход, философски възгледи и религия, така или иначе не е налична в търговския регистър. Освен това, няма статистика, която да докаже, че измамите са извършени защото е имало достъп до данни чрез регистъра, нито че техният брой е нараснал от въвеждането на електронния единен регистър (през 2008 г.).

Според ПДИ подобно ограничение противоречи на европейското законодателство и добрите практики. Публикуването на информация за търговците е в резултат на съществуващия надделяващ обществен интерес от нейната общодостъпност. По този начин се гарантира сигурността в търговските отношения. Подобни съображения споделиха и народните представители Мая Манолова (БСП) и Валентин Николов (ГЕРБ).

Участниците дискутираха и друг основен проблем – изтичащия срок за пререгистрация на търговските дружества и проблемите, свързани със служебната ликвидация. Бяха обсъдени и способи за насърчаване на електронното подаване на заявления до търговския регистър при Агенция по вписванията, защита на фирмените наименования, процедура при постановяване на отказ.

Коментарът на ПДИ може да видите тук.