21 май 2002 г.

Кръгла маса на тема "Законът за достъп до обществена информация и препоръките на Съвета на Европа" организира Програма Достъп до Информация на 21.05.2002 г. в зала 6 на хотел Radisson в София. Форумът бе финансиран с любезното съдействие на Правителството на Люксембург. В него участваха 55 участника - експертите към Съвета на Европа - Хелена Яадерблом и Иван Николчев, депутати, представители на неправителствени организации и журналисти от централни информационни медии.

 

Две бяха основните цели на срещата - да се представи препоръката на Съвета на Европа Rec(2002)2 на Комитета на министрите към държавите-членки относно достъпа до официални документи и законопроекта на група народни представители от 39-тото народно събрание за изменение и допълнение на закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). Дневният ред на проведената кръгла маса.

 


Моменти от кръглата маса

 

Иван Николчев от подразделение Медии, Директорат по Човешки права към Съвета на Европа и д-р Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ откриха кръглата маса. Хелена Яадерблом представи Препоръка 02/2002 /Rec(2002)2/ на Съвета на Европа направи. Тя е бивш председател на Комитета към Съвета на Европа изготвил препоръката, заместник - директор на Дирекция "Конституционно и административно право" към Шведското Министерство на правосъдието.

 

Борислав Цеков, народен представител и вносител на промените в ЗДОИ, представи законопроекта за изменение и допълнение на закона за достъп до обществена информация от името на вносителите.

 

От екипа на ПДИ Фани Давидова и Александър Кашъмов представиха проблемите при прилагането на сега действащия ЗДОИ от гледна точка на постъпилите случаи на откази на информация във фондацията. Относно делата, които води ПДИ по закона за достъп до обществена информация и съдебната практика по закона в обсъждането се включи и съдия Александър Еленков.

 

След презентациите участниците в кръглата маса имаха възможност да обсъдят представените теми и да споделят вижданията си по въпросите на достъпа до обществена информация в България.