14 ноември 2006 г.

На 9 и 10 ноември 2006 г. изпълнителният директор на ПДИ, Гергана Жулева участва в регионална кръгла маса в Скопие на тема: “Достъп до информация: най-добри практики и научени уроци”. Срещата бе организирана от македонската Комисия за защита на правото на свободен достъп до обществена информация и неправителствената организация Pro Media. Госпожа Жулева представи изпълнението на Закона за достъп до обществена информацията в България и свързаното с него законодателство.