10 декември 2009 г.

На 10 декември 2009 г. Програма Достъп до Информация (ПДИ) представи свое критично становище ( 145Kb) по предлаганите промени  в Закона за електронните съобщения в двете комисиии в парламента, които го разгледаха на първо четене  – Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред и Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. С промените, внесени от правителството, се въвежда пряк достъп на специализирана дирекция „Оперативни технически операции” към МВР до трафични данни за електронните съобщения (кой на кого, кога и откъде е писал/позвънил).

 

Според ПДИ част от предлаганите промени застрашават сериозно правото на защита на личния живот и личните данни. Пряк достъп чрез т.нар. „интерфейс”, при който държавни служители ще могат директно да следят данните на хората, е недопустим и няма аналог в страните-членки на ЕС. Разширява се прекомерно обхватът на престъпленията, за разкриването на които ще може да се следят електронните съобщения – от наказуеми с пет до наказуеми с 2 години затвор. Така достъпът ще се ползва значително по-често. В проекта не е уредено право на засегнатите след определен срок и при определени условия да получат информация дали са били обект на незаконен достъп. Проучваните от МВР и специалните служби трафични данни ще се пазят вечно според проекта, което е непропорционално вмешателство в правата на хората.

 

Точно на 11 декември се навършва една година от решението на Върховния административен съд, с което бе отменен чл.5 от Наредба № 40 от 2008 г., който предоставяше именно такъв пряк достъп на дирекцията на МВР, която тогава се наричаше „Оперативна техническа информация”. Според съда, сезиран от ПДИ, прекият достъп нарушава чл.32 и 34 от Конституцията и чл.8 от Европейската Конвенция за правата на човека, които гарантират свободата на личния живот и кореспонденцията от намеса. Според становището на ПДИ цитираните проблеми в настоящия проект са свързани с нарушение на същите текстове.

 

В предложения законопроект има и текстове, които не срещат възражения. Това е натоварването на Комисията за защита на личните данни с ролята на наблюдаващ орган , парламентарният контрол върху достъпа, предвидените санкции за неправомерно изтичане на данни за съобщенията. Представители на ПДИ изложиха аргументите си пред Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, докато вътрешната комисия проведе закрито заседание съобразно обичайната си практика.

 

На 10 декември 2009 г. двете комисии приеха промените на първо четене с изричното уточнение, че спорните текстове ще претърпят редакция между първо и второ четене, така че гражданското общество да бъде гарантирано срещу злоупотреби. Депутатите от БСП и ДПС се въздържаха.

 

Между първо и второ четене ПДИ ще предложи конкретни текстове.

 

ПДИ подкрепя подписката "Аз не искам да ме следят в Интернет и по мобилния телефон"