16 април 2004 г.

Програма Достъп до Информация организира конференция на тема: "Съдебна практика по прилагане на законодателството, свързано с достъпа до обществена информация".

 

Събитието се проведе на 15 и 16 април 2004 г. в конферентната зала на хотел "Централ - Форум" в София. Общо 66 участника се включиха в двудневните обсъждания по натрупаната съдебна практика по делата за достъп до обществена информация, водени и наблюдавани от ПДИ през 2003 година. Бяха дискутирани обхвата на понятието "обществена информация", неговите ограничения, както и стандартите при прилагането на ограниченията, понятието "държавна тайна" и засекретените съдебни дела и право на защита. Участниците в конференцията обсъдиха и понятието "служебната тайна", обхвата и съдържание на ограниченията по реда на чл. 13, ал.2 от ЗДОИ и дискутираха по темата "Търговска тайна и лични данни".

 

 

Дарина Палова, Кирил Терзийски, Гергана Жулева, Александър Кашъмов и Фани Давидова по време на конференцията


През втория ден от конференцията бяха разгледани въпроси относно подсъдността на делата по ЗДОИ, тежестта на доказване и практиката на съдилищата по чл.41 ЗДОИ, обжалване на пълен и частичен достъп до обществена информация и на немотивирани откази, както и правомощията на съда при постановяване на окончателно решение - постановени решения без указания към административния орган и наблюдение на практиките по изпълнение на съдебните решения.

 


Моменти от първия ден на конференцията


В дискусията взеха участие представители на Върховен административен съд, Софийски градски съд, Окръжни и Районни съдилища от страната, юристи от Министерски съвет, Министерство на образованието и науката и Министерство на околната среда и водите, Сметна палата. В конферентната зала на хотел "Централ- Форум" бяха и представители на неправителствени организации -Сдружение "ПИОР", АБКО, БЦНП, НОГКИ, OGI/USAID, IREX Promedia, ЕС "За земята", Сдружение "Природа назаем", НД "Екогласност" - Монтана. Представители на Делегацията на Европейската комисия в България, Института за публична администрация и европейска интеграция и на посолствата на Германия и Румъния също взеха участие в конференцията.

 

Съдията от ВАС Александър Еленков по време на дискусията


Форумът бе организиран в рамките на проект "Съдебни дела по Закона за достъп до обществена информация" на Програма Достъп до Информация, финансиран от Правна Инициатива на институт Отворено Общество.