15 май 2004 г.

На 14 и 15 май 2004 г. в Гранд Хотел София се проведе Конференция "Застъпничество за свобода на информацията - Независим мониторинг", организирана от Програма Достъп до Информация с подкрепата на Съвета на Европа/ Пакта за стабилност. В нея взеха участие експертите от Великобритания Тони Баниан (State Watch) и Сара Бюкенън (Article 19), Естер Филипини от Open Society Justice Initiative, както и представители на неправителствени организации, работещи в областта на свободата на информация, от Албания, Босна и Херцеговина, България, Косово, Македония, Молдова, Румъния, Сърбия, Украйна, Хърватско. Специален гост на форума бе Хелена Ядерблом, директор на отдел към Министерството на правосъдието на Швеция, член на работната група по Препоръка (2002) 2 на Комитета на Министрите към държавите-членки на Съвета на Европа относно достъпа до официални документи. Гости на форума бяха и представители на посолствата на Германия, Гърция, САЩ, Хърватска и Швеция.

 

Целта на конференцията бе да бъде споделен опитът в наблюдението на практиките по свобода на информацията и прилагането на законите за достъп до информация в различните страни. Бяха обсъдени естеството, целите и различните аспекти на наблюдението, а също и неговите форми в страни без закон за достъп до информация и в страни с традиции в това законодателство.

По време на конференцията бяха споделени механизми за контрол върху институциите по спазването на законите за достъп до обществена информация. Пред участниците бяха представени и резултатите от проведеното през 2003 година в 5 страни - Армения, България, Македония, Перу и Южна Африка - глобално наблюдение на прилагането на законите за свобода на информация. Предмет на дискусия бяха и различните методологии на независимото наблюдение на прилагане законодателството за свобода на информацията.

Резултатите от наблюдението, представени на тази конференция, ще спомогнат за подобряване и развитие на законодателството и застъпничеството в областта на достъпа до информация, както и за неговото по-коректно прилагане.

 

Подробно за конференцията четете в Информационния бюлетин на ПДИ, брой 5, май, 2004.