29 януари 2016 г.

На 29 януари 2016 г. Програма Достъп до Информация (ПДИ) проведе конференция на тема „Достъпът до информация – инструмент за постигане на нашите цели“.

Конференцията е заключително събитие по проекта „Увеличаване капацитета на неправителствените организации при търсене на обществена информация“, BG05/1670, финансиран по Програма за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП 2009-2014 г. (www.ngogrants.bg).

 

Конференцията се проведе в Сити Хотел в София и бе посветена на приетите през декември 2015 г. промени в Закона за достъп до обществена информация. Бяха представени продукти и кампании на неправителствени организации, в резултат на използването на ЗДОИ.

 

Сред участниците бяха над 50 представители на неправителствени организации от София, Благоевград, Берковица, Варна, Бургас, Монтана, Перник. Гости от Министерски съвет представиха инициативите на правителството за повече прозрачност и откритост в управлението.

 

Първата част на форума бе посветена на измененията в Закона за достъп до обществена информация, обнародвани в Държавен вестник на 11 декември 2015 г.

 

Изпълнителният директор на ПДИ Гергана Жулева представи измененията в ЗДОИ, свързани с активното публикуване на обществена информация от страна на институциите.

 

Ръководителят на правния екип на ПДИ Александър Кашъмов разясни измененията в ЗДОИ, свързани с електронното подаване на заявления за достъп до информация и повторното използване на информация от обществения сектор.

 

Антон Герунов, началник на политическия кабинет на заместник министър-председателя по коалиционната политика и държавната администрация Румяна Бъчварова, представи намеренията и плановете на правителството да развива Портал за отворени данни, икономическите, социални и политически ползи от поддържането и публикуване на информация в отворени данни.

 

Милена Недева, съветник в политическия кабинет на заместник министър-председателя по коалиционната политика и държавната администрация Румяна Бъчварова, запозна участниците с международната инициатива „Партньорство за открито управление“, в която България участва и работата по Трети план за действие в рамките на ПОУ.

 

Искрен Иванов от Дирекция „Модернизация на администрацията” на Министерски съвет представи структурата и функционалността на портала „Обществени консултации“.

 

Даниела Божинова от Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива представи ползите от прякото гражданско участие онлайн чрез национална е-инициатива.

 

Последните два панела на конференцията бяха посветени на продукти, създадени от използването на Закона за достъп до обществена информация от НПО.

 

Любомир Костадинов, адвокат в Световен фонд за дивата природа – Дунавско Kарпатска програма, сподели трудности и успехи при създаването и поддържането на ГИС-платформата "Реките на България".

 

 

Изпълнителният директор на Института за пазарна икономика Светла Костадинова представи работата по изготвянето на Регионални профили. Показатели за икономическо развитие.

Изследователят Линка Тонева от Прозрачност без граници представи Индекс на местната система за почтеност.

 

Мария Черешева от Асоциацията на европейските журналисти-България и Николета Даскалова от Фондация „Медийна демокрация“ представиха Платформа за медийния пазар в България.                                 

 

Неда Грозева от Български институт за правни инициативи сподели етапите на събиране на информация в рамките на Инициатива за прозрачни съдебни назначения.

 

Журналистът Христо Христов, основател на сайта Държавна сигурност.com, представи структурата и съдържанието на Регистър на сътрудниците на ДС и разузнавателните служби на БНА. Той запозна участниците и с най-новия продукт сайтът „ПАМЕТ 1944-1989”, събрал информация за безименните жертви на комунистическите тайни служби.

 

Теодора Гандова от организацията НПО линкс представи проекти от конкурса за софтуерни разработки, базирани на отворени данни #Овласти гражданите #Хакни системата.

 

Примери за използването на отворените данни за постигане на по-голяма прозрачност и участие във взимането на решения посочи Ивайло Хлебаров, активист и изследовател на устойчивото развитие.

 

EEA grantsПо време на конференцията ПДИ показа обучителния филм „Имам правото да знам“,  произведен от екип на АГИТПРОП ООД по поръчка на „Програма достъп до информация“ в рамките на проект „Увеличаване капацитета на неправителствените организации при търсене на обществена информация“, финансиран по Програма за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП 2009-2014 г. (www.ngogrants.bg).

 

Филмът е достъпен на страницата на ПДИ: http://www.aip-bg.org/video/play.php?id=101588 и в Youtube канала на ПДИ: https://youtu.be/DF2vjYF91UQ.