14 юни 2019 г.

Програма Достъп до Информация представя анализ на прилагането на Закона за достъп до обществена информация, въз основа на публикуваните данни в докладите „Състоянието на администрацията” 2001 – 2018.

 

Правителственият доклад за 2018 бе приет с Решение на Министерски съвет на 20 май 2019: http://iisda.government.bg/annual_reports.

 

Анализ на тенденциите и графики, подготвени от изпълнителния директор на ПДИ Гергана Жулева, четете в секцията на ПДИ: Прилагане на ЗДОИ: http://www.aip-bg.org/legislation/Данни_от_правителствените_доклади/201753/.

 

"Прегледът на обобщените данни по прилагането на ЗДОИ ни дава една картина на прилагането на ЗДОИ в системата на изпълнителната власт и показва усъвършенстването на процеса на отчетност, неговото дигитализиране (2005 г.) и ролята на органа, отговорен за публикуването на обобщените данни", подчертава д-р Гергана Жулева.

 

За втора година публикуването на правителствения доклад "Състоянието на администрацията" съвпада с представянето на констатациите и препоръките от годишния доклад на ПДИ "Състоянието на достъпа до информация в България" 2018.