07 септември 2017 г.

Програма Достъп до Информация, с помощта на експерт от платформата Tableau, актуализира визуализацията на данните за прилагането на Закона за достъп до обществена информация в България.

 

За обобщението, подготвено от изпълнителния директор на ПДИ Гергана Жулева, са използвани публикуваните данни в правителствените доклади "Състоянието на администрацията" 2001 – 2016: http://www.strategy.bg/Publications/View.aspx?lang=bg-BG&Id=81.

 

Анализ на тенденциите и графики, подготвени от изпълнителния директор на ПДИ Гергана Жулева четете в секцията на ПДИ: Прилагане на ЗДОИ: http://www.aip-bg.org/legislation/Данни_от_правителствените_доклади/201753/.