17 юни 2019 г.

Програма Достъп до Информация отново публикува визуализация на актуализираните данни за прилагането на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) в България.

 

Визуализацията за това кой, как и за достъп до каква информация е подавал заявления до органите на изпълнителната власт, както и какви са отговорите на администрацията и съдебните решения по обжалвани административни решения е изготвена въз основа на данните, публикувани в правителствените доклади за състоянието на администрацията 2001 – 2018: http://iisda.government.bg/annual_reports.

 

Анализът и графиките са подготвени от д-р Гергана Жулева, изпълнителен директор на Програма Достъп до Информация, и са достъпни на страницата на ПДИ: http://www.aip-bg.org/legislation/Данни_от_правителствените_доклади/201753/.

 

Визуализацията на данните за прилагането на ЗДОИ в България бе направена с помощта на експерт от платформата Tableau.