06 септември 2009 г.

Как да получим достъп до информацияТекстът на наръчника е актуализиран в съответствие с промените в Закона за достъп до обществена информация, приети в края 2008 г.

Четвъртото преработено издание на наръчника на ПДИ за граждани „Как да получим достъп до информация”  е достъпно в електронен вариант.

Преиздаването на наръчника се осъществява с финансовата подкрепа на Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа (CEE Trust).