04 ноември 2015 г.

На 04.11.2015 Програма Достъп до Информация (ПДИ) проведе работна среща с неправителствени организации (НПО) от област Монтана на тема „Какви са новостите в Закона за достъп до обществена информация“.

Събитието се проведе в Конферентната зала на Парк-хотел „Житомир“, гр. Монтана.

 

По време на работната среща 25 участници от НПО от Монтана, Лом и Берковица бяха запознати с предстоящите изменения в Закона за достъп до обществена информация (приет на първо четене от 43то НС на 06.10.2015), които дават нови възможности за търсене и получаване на информация за целите на неправителствените организации.

 

Срещата бе открита от Любомир Йорданов, координатор на ПДИ за област Монтана.

 

Поздрав към участниците отправи заместник областния управител Нина Петкова.

Изпълнителният директор на ПДИ д-р Гергана Жулева представи измененията, предвиждани в Законопроекта за изменение и допълнение на ЗДОИ, свързани с активното публикуване на информация. Тя представи и промените, които предвиждат създаването на Платформа за достъп до обществена информация, в която всеки ще може да види подадените чрез нея заявления, отговорите и предоставените документи, както и Портал за отворени данни.

 

Ръководителят на правния екип на ПДИ Александър Кашъмов представи предвижданите изменения на ЗДОИ, свързани с регулирането на процедурата за подаване на заявления за достъп до информация по електронен път, без да се иска електронен подпис, задължението на институциите да предоставят информация по електронна поща, без да се подписва протокол за предоставяне на информация и без да се калкулира разход за предоставянето. Адв. Кашъмов  представи промените, конкретно свързани с въвеждането на Директива 2013/37/ЕС, с която се изменя и допълва Директива 2003/98/ЕО за повторната употреба на информация от обществения сектор.

 

Събитието се провежда в рамките на проект „Увеличаване капацитета на неправителствените организации при търсене на обществена информация“, финансиран по Програма за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г. (www.ngogrants.bg).

 

ПДИ проведе първата подобна среща с представители на НПО от град София на 22 октомври 2015. Гости бяха националният омбудсман Мая Манолова и народният представител Петър Славов.

 

EEA GrantsПредстои провеждането на работни срещи с НПО в градовете Благоевград (11 ноември), Варна (26 ноември), Бургас (27 ноември) и Пловдив (10 декември).