30 ноември 2015 г.

На 26 и 27 ноември 2015 Програма Достъп до Информация (ПДИ) проведе работна среща с неправителствени организации (НПО) от Варна и Бургас на тема „Какви са новостите в Закона за достъп до обществена информация“.

 

Събитието във Варна се проведе в хотел "Одесос", а в Бургас - в хотел "Аква".

 

По време на работната среща участниците бяха запознати с измененията в Закона за достъп до обществена информация, предвидени в Законопроекта за изменение и допълнение на ЗДОИ, приет на второ четене от 43то НС на 26.11.2015.

 

Изпълнителният директор на ПДИ д-р Гергана Жулева представи измененията, свързани с активното публикуване на информация. Тя представи и промените, които предвиждат създаването на Платформа за достъп до обществена информация, в която всеки ще може да види подадените чрез нея заявления, отговорите и предоставените документи, както и Портал за отворени данни.

 

Ръководителят на правния екип на ПДИ Александър Кашъмов представи измененията на ЗДОИ, свързани с регулирането на процедурата за подаване на заявления за достъп до информация по електронен път, без да се иска електронен подпис, задължението на институциите да предоставят информация по електронна поща, без да се подписва протокол за предоставяне на информация и без да се калкулира разход за предоставянето. Адв. Кашъмов  представи промените, конкретно свързани с въвеждането на Директива 2013/37/ЕС, с която се изменя и допълва Директива 2003/98/ЕО за повторната употреба на информация от обществения сектор.

 

Участниците споделиха своя опит от търсенето на информация от органите на власт, зададоха практически въпроси, свързани с упражняването на правото на достъп до информация, след приемането на предстоящите промени в ЗДОИ.

 

Събитието се провежда в рамките на проект „Увеличаване капацитета на неправителствените организации при търсене на обществена информация“, финансиран по Програма за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г. (www.ngogrants.bg).

 

ПДИ проведе три подобни срещи с представители на НПО от град София на 22 октомври 2015, представители на НПО от област Монтана на 4 ноември 2015, и с представители на НПО от област Благоевград на 11 ноември 2015.

 

 

EEA GrantsПредстои провеждането на работна среща с НПО в град Пловдив (10 декември).

 

 

Снимки от работната среща във Варна - 26.11.2015

 Снимки от работната среща в Бургас - 27.11.2015