23 януари 2012 г.

Във връзка с честването на 28 януари – Ден за защита на личните данни, и отбелязването на десетата годишнина от създаването на Комисията за защита на личните данни, КЗЛД обяви седмицата между 23 и 28 януари за Седмица за защита на личните данни и стартира специална Интернет страница.


Интернет страницата цели да повиши обществената информираност за правата на гражданите в областта на защитата на личните данни. 


От 16 януари 2012 г.  всеки може да намери подробни разяснения по теми, свързани със защитата на данните от личната карта; упражняването на права при видеонаблюдение; интернет и децата; защита на личните данни в Шенгенското пространство; обучение в областта на защитата на личните данни на www.cpdp.bg/10-godini/.


На 28 януари Европа отбелязва за шести път Деня за защита на личните данни. На тази дата е подписана Конвенция 108 на Съвета на Европа от 1981 г. за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни.