20 май 2016 г.

Екип на ПДИ проведе Информационни дни "Достъп до информация" в градовете Смолян и Стара Загора на 13 и 18 май 2016.

 

53 представители на регионалната и местна администрация, НПО, журналисти и граждани от Смолян и Стара Загора взеха участие в организираните от ПДИ семинар и работна среща. Информационните дни се провеждат в рамките на проект "Граждански център в подкрепа на прозрачността в обществения живот", подкрепен с грант от Фондация "Америка за България".

 

Изпълнителният директор на ПДИ Гергана Жулева представи резултатите от проучването на ПДИ на Интернет страниците на институциите в системата на изпълнителната власт и рейтинга на активната прозрачност на институциите в двете области. Гергана Жулева представи и измененията в ЗДОИ от края на 2015, свързани с активното публикуване на информация онлайн.

 

Ръководителят на правния екип на ПДИ Александър Кашъмов запозна участниците с измененията в ЗДОИ, свързани с електронния достъп до информация, ограниченията, повторната употреба на информация от обществения сектор.

 

На срещите журналисти и граждани споделиха казуси и проблеми и получиха консултации и практически съвети при търсенето на информация от юристите Дарина Павлова и Александър Кашъмов.

 

Показан бе и филмът "Имам правото да знам", който илюстрира етапите в търсенето и получаването на обществена информация от органите на властта, както и казуси на НПО и журналисти, подавали заявления до различни институции, получавали откази и водили дела.

 

Повече за срещите четете в Информационния бюлетин на ПДИ за месец май 2016: http://www.aip-bg.org/publications/Бюлетин/Информационни_дни_за_достъпа_до_информация_в_страната/104862/1000405497/.

 

Информационните дни се провеждат в рамките на проект "Граждански център в подкрепа на прозрачността в обществения живот", подкрепен с грант от Фондация "Америка за България".