30 май 2014 г.
Достъп до информация

89 представители на регионалната и местна администрация, НПО, журналисти и граждани от Благоевград и Кюстендил се включиха в Информационните дни, проведени от ПДИ съответно на 29 и 30 май 2014. Информационните дни се организират в рамките на проект „Програма Достъп до Информация – Граждански център за подкрепа на прозрачността”, подкрепен с грант от Фондация "Америка за България".

В рамките на Информационния ден „Достъп до информация”, ПДИ провежда семинар и работна среща със заявители.

 

Семинарът „Достъп до информация – практики и проблеми” в Благоевград се проведе на 29.05.2014 (четвъртък) от 09.30 ч. в Червена зала, Американски университет в България. В Кюстендил семинарът се проведе на 30.05.2014 (петък) от 14.00 ч. в Областна администрация - Кюстендил.На семинарите експерти от ПДИ представиха проблеми и практики по прилагането на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), както и развития, и тенденции в активната прозрачност на институциите. Бяха представени резултатите от проучването на страниците на институциите, проведено от ПДИ в началото на 2014, както и рейтинга на институциите в областите съответно Благоевград и Кюстендил.

 

Работнитесрещи със заявители по Закона за достъп до обществена информация в Благоевград се проведе на 29.05.2014 (четвъртък) от 14.30 ч. в Червена зала, Американски университет в България, а в Кюстендил на 30.05.2014 (петък) от 10.00 ч. в Областна администрация - Кюстендил. Този формат е посветен на практически проблеми при търсенето на информация от публични институции. Журналисти и граждани споделиха казуси и проблеми, получавайки консултации и практически съвети при търсенето на информация от публични институции.

 

Повече информация и снимки от проведените срещи в Благоевград и Кюстендил четете в месечния Информационен бюлетин на ПДИ, брой 05 (125), май 2014

 

 

Информационните дни се организират в рамките на проект „Програма Достъп до Информация – Граждански център за подкрепа на прозрачността”, подкрепен с грант от Фондация "Америка за България".

 America for Bulgaria Foundation