25 април 2014 г.
Информационни дни - Видин

82 представители на регионалната и местна администрация, НПО, журналисти и граждани от Видин и Перник се включиха в информационните дни на ПДИ.

 

На 8 и 25 април 2014 г. Програма Достъп до Информация проведе съответно във Видин и Перник "Информационни дни" в рамките на проекта “ПДИ - Граждански център за подкрепа на прозрачността”. Експерти от екипа на фондацията запознаха представители на регионалната, местната администрация и НПО с практики по прилагането на Закона за достъп до обществена информация, както и с развитията и тенденциите в активната прозрачност на институциите. Бяха представени резултатите от проучването на страниците на институциите, проведено от ПДИ в началото на 2014, както и рейтинга на институциите в областите съответно Видин и Перник. Журналисти и граждани споделиха казуси и проблеми, получавайки консултации и практически съвети при търсенето на информация от публични институции.

 

Повече информация и снимки от проведените срещи във Видин и Перник четете в месечния Информационен бюлетин на ПДИ, брой 04 (124), април 2014.

 

 

 

 

Информационните дни се организират в рамките на проект „Програма Достъп до Информация – Граждански център за подкрепа на прозрачността”, подкрепен с грант от Фондация "Америка за България".

 America for Bulgaria Foundation