20 март 2014 г.
Информационни дни - Пловдив

На 19 и 20 март 2014 г. Програма Достъп до Информация организира в Пазарджик и Пловдив "Информационни дни" в рамките на проекта “ПДИ - Граждански център за подкрепа на прозрачността”. Експерти от екипа на фондацията запознаха представители на регионалната, местната администрация и НПО с практики по прилагането на Закона за достъп до обществена информация, както и с развитията и тенденциите в активната прозрачност на институциите. Бяха представени резултатите от проучването на страниците на институциите,, проведено от ПДИ в началото на 2014, както и рейтинга на институциите в областите съответно Пазарджик и Пловдив. Журналисти и граждани споделиха казуси и проблеми, получавайки консултации и практически съвети при търсенето на информация от публични институции.

 

Повече информация и снимки от проведените срещи в Пазарджик и Пловдив четете в месечния Информационен бюлетин на ПДИ, брой 03 (123), март 2014.

 

Проектът Програма Достъп до Информация – Граждански център за подкрепа на прозрачността е подкрепен от Фондация “Америка за България”.