05 март 2013 г.

До този извод стигна състав на Върховния административен съд (ВАС) по дело срещу отказ на Общинската избирателна комисия (ОИК) – Ямбол да предостави оригиналите на протоколите от секционните избирателни комисии от проведените на 23 октомври 2011 местни избори в 103 избирателни секции на територията на Община Ямбол, както и копия на избрани протоколи след преглед.

 

Информацията бе поискана със заявление от октомври 2011 от координатора на ПДИ за Ямбол – Дияна Бончева. ОИК отказа да предостави протоколите с мотив, че Изборният кодекс (ИК) дава право на достъп само до препис извлечения от протоколите. В отказа бе посочено още, че оригиналните протоколи на СИК съдържат имената на членовете на СИК, които представлявали техни защитени лични данни. С решение от 11.02.2011 Ямболски административен съд (ЯАС) отхвърли жалбата на Бончева като напълно сподели доводите на ОИК. С подкрепата на ПДИ решението на ЯАС бе атакувано пред ВАС.


С решение от 4 февруари 2013  състав на ВАС отмени решението на първата инстанция както и отказа и задължи ОИК да предостави достъп до оригиналните протоколи. В мотивите си магистратите посочват, че имената на длъжностните лица не представляват защитени лични данни. Съгласно правилото на чл. 19, ал. 1 от ИК, членовете на избирателните комисии, в това число на секционните избирателни комисии, имат статут на длъжностни лица при изпълнение на своите функции, поради което изписването на имената им в съставяните от комисиите протоколи ги идентифицира като длъжностни лица - членове на съответния колективен орган, а не като физически лица. Съответно с предоставянето на оригиналните протоколи, няма да се разкрият лични данни. Решението на ВАС е окончателно.