24 юни 2007 г.

На 21 и 22 юни 2007 г. Представителството на Европейската комисия в София инициира две публични представяния на Зелената книга, изготвена от Европейската комисия относно обществения достъп до документи, съхранявани от институциите на Европейската общност. Програма Достъп до Информация беше партньор в инициативите като представи развитията по отношение на достъпа до информация в България.

 

Първата среща на 21 юни от 16 ч. и 30 мин. се проведе в Народното събрание, а втората - на 22 юни от 10 ч. в Информационния център на Европейската комисия в София. Ръководителят на звено „Прозрачност, връзки с неправителствения сектор и външни отношения” към Генералния Секретариат на Европейската комисия в Брюксел г-н- Жерар Легри представи предлаганите за дискусия промени в Регламент 1049/2001.

 

Преводът на български на Зелената книга е достъпен на Интернет страницата на ПДИ: http://www.aip-bg.org/pdf/green_paper_bg.pdf

 

Желаещите да участват в консултативния процес на Зелената книга могат да го направят на следния адрес: http://ec.europa.eu/transparency/revision/index_en.ht