17 март 2015 г.

Програма Достъп до Информация започна годишното си проучване на Интернет страниците на административните структури в системата на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публично правни субекти, задължени да предоставят информация и независими органи на власт.

 

По повод възникнали въпроси в рамките на проучването, припомняме становища и коментари на правния ни екип.

 

Относно: Предвижда ли законът да се предоставя информация по електронна поща? четете коментара на юриста от правния екип на ПДИ Фани Давидова в брой 2(122), 2014 на Месечния информационен бюлетин на ПДИ: Коментари: Отказът да се предостави информация по електронна поща е незаконосъобразен

 

Становище на Програма Достъп до Информация относно: Предвижда ли законът да се предоставя информация по електронна поща?
ПДИ публикува своето становище по този въпрос още през 2013 година, във връзка с твърдения на представители на държавни органи по време на проучването на ПДИ през януари 2013 г., че в Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ не е предвидена форма на предоставяне на достъп чрез електронна поща.
 
Относно:  Трябва ли заявление, подадено по електронен път, да бъде подписано с електронен подпис от заявителя?
Съгласно ЗДОИ заявлението съдържа определени реквизити, сред които няма изискване за саморъчен подпис на заявителя. Следователно, когато заявлението се подава по електронен път, не е необходим и електронен подпис, който недвусмислено да доказва самоличността на заявителя. Подобно изискване неоправдано би увеличило разходите на заявителите и би ги поставило в неравностойно положение при търсене на информация.


Относно: Заплаща ли се предоставянето на информация по електронен път? четете коментара на адвокат Дарина Палова от правния екип на ПДИ в брой 2(98), 2012 на Месечния информационен бюлетин на ПДИ: Коментар на юриста: Нещо ново, нещо безплатно и точно навреме!

 

Активната прозрачност на институциите ще бъде оценявана с точки по 72/81 индикатора, организирани в четири групи и включващи задължения по чл. 15 и чл. 15а от ЗДОИ и други задължения за активно публикуване.

 

На основата на оценката на активната прозрачност ще бъде публикуван Рейтинг на активната прозрачност на институциите в България 2015, Карта на финансовата и бюджетна прозрачност на общините 2015, сравнителни рейтинги за последните години.

 

Вижте резултатите от миналата година: http://www.aip-bg.org/surveys/2014_година/109895/.