16 юли 2012 г.

Програма Достъп до Информация отбеляза 15-годишната си дейност в областта на достъпа до информация в България и на международно равнище с конференция на тема „Застъпничество за достъп до информация – постижения и предизвикателства”. Събитието се проведе на 15 – 16 юни 2012г. в София. В конференцията взеха участие световни експерти и водещи неправителствени организации в областта на достъпа до информация от 11 държави. ПДИ обобщи резултатите и изводите от дискусиите и ги разпространи в Международната мрежа на застъпниците за свобода на информацията. Резултатите от дискусиите са отразени в Брой 6 на месечния информационен бюлетин на ПДИ за месец юни 2012, който е посветен на конференцията.

 

Представители на водещи организации от Армения, България, Великобритания, Грузия, Испания, Канада, Кипър, Македония, Полша, Русия, Румъния и Чехия споделиха постиженията и дискутираха предизвикателствата пред застъпниците за свобода на информацията на конференцията "Застъпничество за достъп до информация - постижения и предизвикателства", която ПДИ проведе в София на 15-16 юни 2012. Част от участващите организации са сред основателите на Международната мрежа на застъпниците за свобода на информацията.

 

Постижения

 

В сферата на законодателството за достъп до информация

 

В сферата на мониторинга на прилагането на закона и на активното публикуване на информация от държавните институции

Моноторингът е мощно средство за застъпничество за упражняване на правото на достъп до информация. През последните 15 години се разработиха и използваха различни методологии за наблюдение на прилагането на законите за достъп до информация на национално и глобално ниво. Особено актуално стана наблюдението на онлайн публикуването на обществена информация. В повечето национални закони за достъп до информация са предвидени задължения за публикуване на общи за всички категориии информация и информационни масиви. С развитието и използването на информационните технологии това публикуване набира сила.

 

Правото на достъп до информация е важно условие за обществено участие и кампании за по-успешни публични политики

 

Все по-осъзната е ползата от закона за достъп до информация за журналистически разследвания

В страните приели законите за достъп до информация през последните 15 години използването на процедурите на законите от журналисти премина през няколко етапа:  

 

Застъпничеството чрез правна помощ и съдебни дела за достъп до информация доведе до:

 

В резултат на разяснителните кампании за правото на информация

 Инициатива „Партньорство за открито управление”

 

Предизвикателства

 

В сферата на законодателството за достъп до информация

 

В сферата на активното публикуване на информация от държавни институции

 

 

Правото на достъп до информация е важно условие за обществено участие и кампании за по-успешни публични политики

 

Достъпът до информация за журналистически разследвания

 

Проблемни области въз основа на правната помощ и съдебните дела за достъп до информация

Разяснителни кампании

 

Партньорството за открито управление е предизвикателство пред застъпниците на

достъпа до информация