25 януари 2019 г.

На 25 януари 2019 Програма Достъп до Информация връчи сертификати на студенти от професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки“ в Нов български университет за успешно преминаване на практически курс „Достъп до информация и обществени комуникации“. Курсът се проведе в периода 2 ноември 2018 - 25 януари 2019. Лектори в курса бяха изпълнителният директор на ПДИ д-р Гергана Жулева, адвокатите Александър Кашъмов, Кирил Терзийски и Стефан Ангелов от правния екип на ПДИ.

 

13 студенти от бакалавърски програми „Журналистика“ и „Връзки с обществеността“, „Вътрешноорганизационни комуникации“, „Политически науки“ и магистърска програма „Международни бизнес комуникации“ бяха запознати със стандартите и законодателството в областта на достъпа до информация, както и с примери от практиката по прилагането на ЗДОИ. Студентите подготвиха заявления за достъп до обществена информация и ги подадоха по електронен път до различни институции. Темите се отнасяха до съществуващи проблеми в родните им градове или въпроси, на които не бяха могли да получат отговори по друг начин. Юристите от ПДИ консултираха формулирането на заявленията и определянето на отговорните институции.

Заявления бяха подадени до Министерство на образованието и науката, Министерство на вътрешните работи, Министерство на здравеопазването, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Комисията по финансов надзор, Българска агенция по безопасност на храните, РИОСВ – София и РИОСВ – Перник, Столична дирекция на вътрешните работи и до кмета на район Витоша, Столична община.

 

Въпросите на студентите се отнасяха до броя на завършилите средно образование през последните пет години, решили да продължат обучението си в България; брой на командированите полицаи и размера на средствата отделени за това, във връзка с протестите в София и Бургас през ноември 2018; материали от делото на Юлияна Ръжгева (надзирател в лагерите  „Белене“ и „Ловеч“); даренията, изразходването на бюджета и ефективността на работата на „Фонда за лечение на деца“; предварителни оценки за въвеждането на пакета „Макрон“ за мобилен транспорт; извършени проверки и резултатите от тях от Комисията за финансов надзор; броя осиновени кучета от приютите в страната; размера на европейско финансиране по проекти на съответния орган; брой проверки, резултати и наложени санкции от РИОСВ – Перник, свързани с чистотата на въздуха в града; брой на пътно-транспортни произшествия на едно кръстовище в София; брой на разрешителните за строителство на територията на община Витоша.

 

В изпълнение на практическата задача курсистите се запознаха с процедурата по търсене на информация; преглеждаха сайтове на институции; обаждаха се по телефона за входящ номер и обратна връзка за работата по заявленията им; сблъскаха се и с формалното изпълнение на закона; подаваха повторно заявления, при липсата на отговор.

Ето какво споделят част от участниците в курса.

 

… „Не знаех докъде се простира Закона за достъп до обществена информация. Много се радвам, че го има“…

 

… „ЗДОИ работи! Изненадана бях колко бързо ми предоставиха искана информация“…


Снимки от връчването на сертификатите може да видите на http://www.aip-bg.org/about/gallery/105337/.

Курсът се провежда за трета година в партньорство с Департамент „Масови комуникации“ на НБУ и е част от проекта „Консултативен център за прозрачност“, изпълняван от ПДИ с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“.